Bankenes sikringsfond garanterer for opp til to millioner kroner for hver innskyter i hver enkelt medlemsbank.

Siden NORDirekte er en del av Skagerrak Sparebank, vil innskuddsgarantien gjelde samlet innskudd.