For Android brukere:

Hvis ikke pålogging i ny app går automatisk så må man trykke på de tre prikkene oppe i høyre hjørne. Velg deretter "Meld inn ny avtale" og følg instruksjonene videre.

For iPhone brukere:

Søk etter NORDirektebank i AppStore, last ned og deretter "Logg inn" på samme måte som tidligere.

For å kunne se dine forsikringer i Eika, sparing i Eika og evnt. billån i Eika, må du nå logge inn ved å gå til kontaktfanen i appen.