Administrerende direktør i Eika Forsikring, Trond Bøe Svestad, er selvsagt godt fornøyd med årets resultat fra EPSI Forsikringsstudie 2018. - Vi oppnår samme gode score som i fjor på privatmarkedet, mens vi har klar fremgang på bedrift, noe vi må se oss svært fornøyd med, forteller Bøe Svestad. 


Utmerker seg på service
Årets studie viser at Eika Forsikring utmerker seg innen service. Kundene opplever å få god oppfølgning og sier at selskapet er enkelt å forholde seg til. 

- Dette er et tydelig resultat av den gode servicen som daglig leveres våre kunder gjennom lokalbanken, Eika Kundesenter og av Eika Forsikring.  

 

Lurt å samle alle forsikringer i samme selskap
To av tre forsikringskunder oppgir at de har samlet alle sine forsikringer hos én og samme leverandør. Målingen viser at de forsikringskundene som har samlet alle forsikringene på ett sted er atskillig mer tilfredse enn de som har avtaler med flere forsikringsselskap. Samler du dine forsikringer hos oss gir vi deg i tillegg 10 prosent samlerabatt.

Se våre forsikringer her.