Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom hindrer at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorlig syk. Slik slipper du å bekymre deg for økonomien i en ekstra vanskelig periode.

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Visste du at...

Du kan kjøpe forsikringen fra fylte 18 år og opp til 60 år? Den gjelder frem til fylte 67 år. 

Se hvilke sykdommer som dekkes

 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteoperasjon
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Hjerneslag
 • Kreft
 • Multippel sklerose (MS)
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tap av taleevne
 • Alvorlig brannskade
 • Godartede svulster i hjerne, hjernehinne, ryggmarg
 • Utposing på hjernens blodårer (aneurisme)
 • ALS og andre motornevronsykdommer
 • Tverrsnittlammelser
 • Tap av ben eller arm
 • Alzheimer
 • Parkinson
 • Utposning på hovedpulsåren

Se fullstendige vilkår (pdf).