Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

En ulykke kan snu opp ned på livet ditt, og medføre bekymringer for hvordan du skal møte hverdagen. Vi vil at du skal slippe store økonomiske bekymringer etter en ulykke.

Om forsikringen


Utvidet ulykke Ulykke
  .
Kan utvides til å omfatte fjellklatring, kiting og andre sports- og fritidsaktiviteter
Behandlingsutgifter etter ulykke
Erstatning ved medisinsk invaliditet
Dødsfallerstatning til gjenlevende ektefelle, samboer eller arvinger etter ulykke

Se fullstendige vilkår (pdf).