Riktig eierbrøk ved boligkjøp

Ved kjøp av ny bolig, er det ikke uvanlig at eierfordelingen til boligen blir satt til 50/50 i skjøtet. Årsaken er gjerne at man ofte har et felles lån i banken.

Men hvis dere bidrar med ulik egenkapital ved kjøp av boligen, eller har en ulik ansvarsfordeling på boliglånet, bør også eierandelen i boligen reflektere dette.

I en digital samboerkontrakt hos vår samarbeidspartner Justify kan dere enkelt beregne hver deres eierbrøk i boligen med noen få tastetrykk.

Først legger dere inn boligens kjøpesum, ansvar for lån og hver av deres egenkapital ved kjøp.

Skjermbilde fra samboerkontrakt

Dere vil da få se hvordan eierbrøken var da dere flyttet sammen i boligen. Dere kan selv velge om en eventuell differanse i innskutt egenkapital skal beregnes inn i eierandelene, eller om egenkapitalen skal kunne tas ut ved boligsalg eller samlivsbrudd.

 

skjermbilde fra samboerkontrakt

Les mer om vårt samarbeid med Justify

Oppgraderinger og ekstra nedbetaling på boliglån

Etter hvert som tiden går, er det gjerne tid for å gjøre oppgraderinger i boligen. Eller kanskje en av dere arver penger som skal benyttes til ekstra nedbetaling på boliglånet?

I samboerkontrakten hos Justify kan dere enkelt legge inn ulike hendelser av økonomisk betydning. Ettersom samboerkontrakten er digital, kan hendelser legges inn fortløpende slik at eierandeler og opparbeidet egenkapital alltid er oppdatert.

Skjermbilde fra samboerkontrakt fra Justify

Ved å spesifisere beløp og boligens verdi på tidspunktet som hendelsen inntraff, vil dere kunne velge om det skal beregnes oppdaterte eierandeler i boligen, eller bestemme at beløpene skal kunne tas ut.

Opprett en samboerkontrakt

Arbeid i hjemmet

Hva om hun jobber deltid og er hjemmeværende med barn, mens han jobber mye og tjener mer? Resultatet er gjerne at hun går glipp av pensjon og får færre muligheter til sparing. Er det riktig at han skal eie en større del av boligen?

En løsning kan være å kompensere for forskjeller i inntekt ved å sørge for at den som går hjemme fremdeles kan opparbeide seg egenkapital eller få justert eierandelene i bolig.

I samboerkontrakten kan dere enkelt legge inn hvem som har gjort arbeid i hjemmet, bli enig om hvor mye dette er verdt i kroner og sikre at begge sitter greit i det økonomisk dersom boligen skal selges eller samboerforholdet skulle ta slutt.

Skjermbilde fra samboerkontrakt fra Justify

Han eier huset, hun betaler forbruket

En vanlig samboerfelle er at han eier huset og tingene, mens hun betaler for mat og forbruksvarer. Dette kan få uheldige følger hvis samlivet tar slutt og han sitter igjen med en nedbetalt bolig mens hun sitter igjen med oppspist mat og et par slitne pynteputer.

Dere kan enkelt spesifisere hvem som skal bidra med hva til løpende utgifter under samboerforholdet. Dersom den som eier minst av boligen bidrar med mest i forbruk, bør varsellampene lyse.

Sørg da heller for at den som eier minst kan kjøpe seg inn i boligen og ta del sparing og boligens verdiutvikling. Om dette blir vanskelig, bør dere sørge for at den som har lavest eierandel i huset får satt av midler til egen sparing.

Hva om vi gjør feil?

Det finnes utallige maler for samboerkontrakt på internett hvor det er opp til samboerparet å få regnestykkene til å gå opp. Med en standardkontrakt er det dessverre lett å gjøre feil.

Med en samboerkontrakt fra Justify vil dere slippe å stå for beregningene selv. Ved å gi noen input om deres situasjon, vil verktøyet ordne resten.

Som en ekstra sikkerhet for begge, vil en advokat se gjennom samboerkontrakten før signering med BankID.

Opprett en samboerkontrakt hos Justify