– Vi nordmenn kan nok bli flinkere til å snakke sammen om ønsker og behov for hvordan vi vil ha det når noen blir alvorlig syke eller går bort. Selv om terskelen kan virke veldig høy, tror jeg mange vil få mye igjen for å sette ord på det, sier advokat Trude Sem Langfeldt i Justify, vår samarbeidspartner på juridiske produkter.

Sammen med kollegaene i Justify, har Sem Langfeldt samlet noen tips og råd til deg som ønsker å planlegge og gjennomføre en samtale om gode og trygge valg for fremtiden.

1. Finn et godt tidspunkt

Lettere sagt enn gjort, vil nok noen mene. For når skal man egentlig snakke med familie og nære relasjoner om ting noen ikke engang har lyst til å tenke på? Og hvordan setter man i gang?

– Vi anbefaler å snakke om arv mens personene det gjelder fortsatt lever. Da er det lavere risiko for misforståelser som kan skape usikkerhet og dermed konflikter, sier Sem Langfeldt.

– Når noen har gått bort, kan følelser som sorg og savn være så sterke at de kommer i veien for den gode samtalen. Noe som i utgangspunktet bare er «en ting» kan få økt symbolverdi på grunn av slike følelser. Det er helt naturlig, men det senker også terskelen for konflikt, sier hun.

Videre er anbefalingene som følger: 

  • Bli enige om et tidspunkt som passer godt for alle. Er det enklest å få til mens alle er samlet en rolig helgedag, eller er det bedre med en vanlig hverdag?
  • Del gjerne opp samtalen. Det går fint an å lufte tanker og muligheter, ta en pause, og så fortsette senere eller en annen dag.
  • Planlegg gjerne å gjøre en samlende og hyggelig aktivitet når dere er ferdige med samtalen

2. Bygg samtalen på tillit og trygghet

Hver familie har sin måte å snakke med hverandre på, med store variasjoner når det kommer til åpenhet, takhøyde og styrke i relasjonene.

– For å unngå familiekonflikter, kan det være lurt å ta opp ting før usikkerhet og irritasjon bygger seg opp. Å la alle komme til orde og møte andres perspektiver med forståelse og raushet er et godt utgangspunkt for en åpen og god samtale, sier Sem Langfeldt.

Kjærlighet og omsorg for andre er både mulighet og hindringer i samtaler om arv, sier advokaten.

– Det er viktig å erkjenne at det er mye følelser knyttet til eiendeler og forventninger. Det er viktig å være tydelig, samtidig som man skaper en trygg ramme rundt samtalen.

Arv, testament og fremtidsfullmakt handler om mye mer enn hvem som får hvilke verdier, understreker advokaten.

– Hva er viktig for foreldre når de går inn i alderdommen, for eksempel? Hva slags ting er viktige for mor og far å ta vare på, hvordan passer vi sammen på at bilder og andre minner blir med videre som en del av familiehistorien?

Anbefalinger:

  • Tenk gjennom vinklingen; hvordan kan en samtale om arv bli forløsende heller enn å skape konflikt? Kan dere se på det som å legge en plan for en god fremtid? Eller er det bedre å starte med å fortelle hverandre om ønsker og drømmer, og så ta det derfra?
  • Still åpne spørsmål; Hva er viktig for deg? Hva ønsker du? Hva er det beste for familien? Hva er dine forventninger?

Her kan du lese mer om arv og testament.

Skal du overføre familiehytta? Les dette først.

3. Sørg for gyldig dokumentasjon og felles forståelse

Uavhengig av hvem og hvor mange som involveres i samtaler om arv og fordeling, bør du sørge for gyldig dokumentasjon til enhver tid, sier Sem Langfeldt i Justify.

– Det er viktig å påse at de valgene du gjør står seg juridisk. Tydelig og gyldig dokumentasjon fjerner usikkerhet og er på den måten også med på å senke risikoen for konflikter i familien. I en verden med raske endringer, stor tilgang på informasjon og mange muligheter, kan det være vanskelig å vurdere hva som er riktig, bra og trygt. Justify ønsker å hjelpe flere til å oppnå juridisk trygghet, sier advokat Sem Langfeldt.

– Juridisk trygghet handler om å ha nødvendige verktøy på plass slik at du er forberedt på det uforutsette. Vi i Justify hjelper folk med å forstå hvilke muligheter som finnes, sånn at de kan gjøre ting slik de vil ha det og være trygge på at det blir ivaretatt.