Flytende rente følger markedsrenten og kan over en periode svinge både opp og ned. Når du får innvilget et lån hos oss tar vi høyde for at du skal kunne tåle en økning i renten, men om du ønsker mer forutsigbarhet i en periode, kan fastrente være et godt alternativ.

Hvis du velger fastrente betyr det at du binder renta i en gitt periode, på enten 3,5 eller 10 år. Renten kan da ikke settes opp eller ned i den avtalte perioden og du får faste renteutgifter hver måned. Dette gir deg forutsigbarhet for hvilke utgifter du har på boliglånet. Det kan være en fordel for noen som trenger forutsigbare månedsutgifter.

Merk at hvis du velger du fastrente blir du bundet til nedbetalings avtalen og kan ikke betale inn ekstra på boliglånet i perioden du har valgt. Får du ekstra penger i bonus, arv eller liknende, kan du sette det inn på en trygg sparing til avtalen løper ut. Først da kan du foreta ekstra innbetalinger.

Kan jeg avslutte en fastrenteavtale?

Hvis du av ulike årsaker ønsker å avslutte en fastrenteavtale blir det beregnet en overkurs eller underkurs. 

Overkurs: Hvis renten du har bundet deg til er høyere enn bankens fastrentetilbud på tidspunktet du bryter, blir det beregnet en overkurs. Det vil si at banken taper penger på at du går ut av avtalen og dette beløpet må du betale i overkurs.  Betaling av overkurs likestilles med gjeldsrenter, slik at du kan få skattefradrag på beløpet. 

Underkurs: Dersom din fastrenteavtale er lavere enn bankens nåværende tilbud på fastrentelån beregnes en underkurs. Det betyr at banken tjener på at du innfrir lånet ditt og du kan da få utbetalt denne rentegevinsten. Utbetaling av underkurs er skattepliktig inntekt. 

Hva om jeg ønsker å bytte bolig i fastrenteperioden? 

Det er fullt mulig å bytte bolig i løpet av perioden så lenge lånet er på samme størrelse og lånet du har er innenfor 75% av verdien på boligen din. Sjekk med oss for å se om den nye boligen innfrir kravene for sikkerhet og om du kan beholde din eksisterende fastrenteavtale. 

Kombinere fast og flytende rente

Det er mulig å kombinere både fast og flytende rente på lånet ditt. Dersom renten er lav i dag, men du er usikker på om du tåler svingninger i renten de neste årene, kan det være riktig for deg å dele opp lånet. På den måten har du mer kontroll over kommende månedlige utgifter, siden ikke like stor del av lånet blir påvirket av rentejusteringer.  
Du kan da gjøre ekstra innbetalinger på den delen som ikke er budet i en fastrenteavtale. 

Er du usikker på hva som passer deg og din økonomi best kan du ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med en økonomisk gjennomgang.