Eika Balansert er et internasjonalt kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentepapirer. Fondet investerer i aksjer som er notert på børs eller regulerte markedsplasser i Norge og Norden. Rentepapirene har varierende kredittrisiko og løpetid. Fondet hadde en avkastning på -0,11 % juni måned. Det er 0,10 % sterkere enn sin referanseindeks som består av 50 % VINX Benchmark Cap NOK NI og 50 % NORM. Fondet har en avkastning på 7,62 % hittil i år.

Makro

Det globale aksjemarkedet steg 2,0 % i juni, nok en gang anført av det amerikanske markedet (S&P500) som steg +3,6 %. I Europa var det franske markedet (CAC 40) spesielt svakt og falt -6,2 % etter at president Macron overraskende skrev ut nyvalg til parlamentet, som den radikale høyresiden ligger an til å kunne vinne. Frykten for at en eventuell statsminister fra det radikale høyre vil bidra til store udekkede budsjettunderskudd med følger for fransk statsgjeld bidro til flukt ut av franske aksjer i juni. Resten av Europa endte måneden svakt ned, med Tyskland (DAX) og Storbritannia (FTSE 100) ned henholdsvis -1,4 % og -1,0 %. I Asia var det litt variasjon, men uten store utslag. Japan (Nikkei) steg +2,9 %, Hong Kong (Hang Seng) falt -1,1 % og Australia (S&P/ASX 200) steg +1,0 %. Alle tall i lokal valuta. Norske kroner svekket seg -1,8 % mot dollar i juni, slik at markedsavkastningen målt i norske kroner endte litt høyere enn i lokal valuta.

I løpet av måneden så vi en viss svekkelse i amerikanske økonomiske data, samtidig som den amerikanske sentralbanken (FED) stod fast på sin «higher-for-longer»-kommunikasjon på sitt rentemøte. Det at lange renter likevel falt, tyder på en viss frykt for at høye renter i det korte bildet skal bidra til en økonomisk nedtur på mellomlang sikt. Dette ble også reflektert i aksjemarkedet som under overflaten roterte inn i mer defensive navn til tross for oppgangen totalt sett. Den europeiske sentralbanken (ECB) fulgte imidlertid Sveriges eksempel og kuttet renten med 0,25 %-poeng. Den lavere veksttakten i Europa gjør at man er noe mer tilbøyelige til å lempe på pengepolitikken. I Europa var måneden også preget av økt politisk usikkerhet med valg til EUs styrende organer, fulgt av nyvalg til det franske parlamentet og inngang til valget i Storbritannia 4.juli.

Oljeprisen steg med om lag 5 USD per fat i juni. Opec forlengeg vil starte å reversere disse fra fjerde kvartal i år. Dette vil skje gradvis og gjennomføres fullt i løpet av 2025 hvis markedsforholdene tillater det. Det vil si at etterspørselen er sterk nok. Den spente situasjonen i Midtøsten er ikke avklart, men er langt roligere nå enn tidligere i år. Europeiske gasspriser har utviklet seg ganske stabilt i en periode som er sesongmessig svak.

Aksjer

Norge

Schibsted fortsatte den sterke kursutviklingen fra mai måned. Etter å ha betalt ut 18 milliarder til aksjonærene kommer de utenlandske aktørene tilbake igjen som har skapt kjøpepress på aksjen gjennom måneden. Videre har selskapet begynt å eksekvere på lovnadene om kostnadskutt i form av oppsigelser. Inntrykket er at selskapet er fast bestemt på å fortsette de aktive kuttene i kostnadsbasen hvilket sendte aksjen opp 5,71 % i juni.

Nordic Semiconductor hadde en sterk kursutvikling i juni. Etter 2 år med lagerkorreksjoner hos kundene deres, er det mye som tyder på at varelagrene har begynt å stabilisere seg på et normalt nivå. Etter noen år med lite innovasjon forventes det nye, store produktlanseringer i årene som kommer. I tillegg forventes det et økt konsum grunnet reallønnsvekst de neste årene. Samtlige piler peker dermed i riktig retning og aksjen endte opp 6,5 % i juni måned.

Hitech Vision gjennomførte siste nedsalg i Vår Energi i juni. Det vil si at de er helt ute av selskapet og at overhenget (salgspresset) er borte. Med en vekstprofil som er best i klassen og en forventet økning i kapitaldistribusjon, er det naturlig at aksjen prises nærmere Equinor. Aksjen falt nesten 9 % før nedsalget kom, deretter steg den over 11 % fra bunnen. Etter store svingninger endte aksjen opp 3,12.

Kongsberg Gruppen gikk mye inn i juni da markedet forventet at de skulle legge frem en konkret plan for driften fremover. Resultatet ble en fremtidsrettet plan med målsetninger for 2033. Til tross for ambisiøse mål som vil gi gode aksjonærverdier over tid, syntes markedet at planen ble for langstrakt og svarte med å sende aksjen ned 3,49 %.

Autostore hadde nok en måned med negativ kursutvikling. Selskapet selger automatiserte varelager-løsninger til små og store bedrifter, og har kunder som Kid og XXL. Markedet er foreløpig veldig uenige om når kundene kommer tilbake for fullt. Noen tror at kundene skal komme før sykelen starter slik at selskapene kan ta unna den forventede etterspørselsveksten i markedet, mens noen mener kundene venter med å bestille nye systemer til de har sett den reelle etterspørselen utspille seg i markedet. Usikkerheten rundt kortsiktige fremtidsutsikter sendte aksjen ned hele 15,14 % i juni.

Norden 

Novo Nordisk var den sterkeste bidragsyteren til avkastning i juni. Aksjen er fortsatt den største posisjonen i det nordiske fondet (9,6 %) og var opp 8,5 % målt i norske kroner i juni. Bakgrunnen til oppgangen er en kombinasjon av sterk etterspørsel for fedmemedisinen Wegovy, og en økende produksjon fra Novo Nordisk for å dekke en raskt voksende etterspørsel. Den nest beste bidragsyteren i det nordiske universet var Tryg, et nordisk skadeforsikringsselskap, som var opp 8 % i juni. Trenden i skadeforsikringsbransjen er at premiene nå økes kraftig, samtidig som skadeinflasjonen ser ut å være fallende. Et annet legemiddelselskap, Zealand Pharma, var opp 40,5 % i juni. Grunnet den høyere risikoen i dette selskapet har vi kun en liten posisjon, men dette ble den tredje største bidragsyteren for den nordiske porteføljen i juni. Selskapet meldte om høyere enn forventet vekttap for fedmemedisinen Petrelintide, som løftet aksjen med over 20 % på dagen. I tillegg valgte Zealand å hente ny kapital etter disse nyhetene, og Eika Norden deltok i denne kapitalinnhentingen. 

På den negative siden var Autoliv en negativ bidragsyter i juni, med en nedgang på 14,4 %. Vi noterer få selskapsspesifikke nyheter, men trenden i globalt bilsalg ser ut å være fallende. I tillegg har EU innført tariffer på import av kinesiske elbiler, som skaper frykt for ytterliggere fall i volumer. Vi har redusert posisjonen noe på bakgrunn av utviklingen i det globale bilmarkedet. 

Metso, som produserer gruveutstyr, falt 10 % i juni, i hovedsak forklart av fallende metallpriser. Metallprisene holder seg dog på forholdsvis sterke nivåer, som gjør at reaksjonen i juni isolert ser noe overdrevet ut. 

Nedgangen i skogselskapet UPM på 7 % i juni kommer også som en konsekvens av fallende råvarepriser, bland annet på papirmasse i Kina, men akkurat som i eksemplet ovenfor holder seg disse prisene fortsatt på gode nivåer. Vi ser med optimisme på andre halvår for UPM der selskapets papirmasse-produksjon i Uruguay vil øke betydelig, med en positiv effekt på kontantstrømmen. 

Renter      

Det norske obligasjonsmarkedet hadde en aktiv måned i juni med mange utstedelser både innen High Yield og Investment Grade. Internasjonalt har kredittmarginene steget mens rentenivåene er lite endret siste måned.

Vinnere     

  • Novo Nordisk A/S        +8,51 %
  • Nordic Semiconductor           +6,05 %
  • Schibsted ASA -B    +5,71 %

Tapere                                          

  • Autostore Holding AS         - 15,20 %
  • Norsk Hydro ASA                  -   6,25 %           
  • Mowi ASA               -   5,46 %

 

 

 

 

 

 

  

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.